01. Zpravodaj

21.03.2000 20:01

TRAMPSKÝ KRUH

Náš časopis byl zapojen do takzvaného trampského "KRUHU". Jedná se řadu trampských osad či trampů samotářů atd., kteří vytvořili na Internetu zmíněný kruh.   Kruh je vytvořen z bannerů (odkazových ikonek na příslušné webové stránky osadní). Pro nás je to nový zdroj informací a zasílání zvadel na všelijaké akce. Budu Vás průběžně informovat.Kruh naleznete na adrese:    https://www.fi.muni.cz/~xpavlic3/kruh.htm
Zde můžete také svoji osadu přihlásit a zapojit se tak do kruhu.

    - Vlčice -

Turnaj George Foxe

Ve dnech 13. - 14. 5. 2000 proběhne turnaj George Foxe, t.j. turnaj v kuličkách. Místo konání turnaje bude na ranči EKOfarmy v Babinách II, kde je zajištěn nocleh pro 24 osob. Sraz bude na návsi v Suleticích (přesný čas po domluvě). Dopravu zajišťuje ČSAD přímo na místo srazu (jízdní řád je k dispozici u Vlčice). Odtud budete odvedeni  (nemohoucí odvezeni) na ranč (cca 2 km). Sebou spacáky, dobrou náladu, případně hudební nástroje a něco dobrého k jídlu. Zúčastnit se může kdokoli od 15 let do 100 let. Zápisné činí: cca 10 Kč na osobu. Přihlásit se můžete osobně na slezinách u Vlčice či George Foxe či: morticie@seznam.cz, datafox@iol.cz.
P.S. HRAJE SE O POHÁR !!!!!!!

    - George Fox -