10. Putování Tolštejnským panstvím

21.06.2007 00:21

2. Stezka loupežníka Kardínka

Jiřetín pod Jedlovou - po zelené značce Křížová hora - rozcestí pod Jedlovou - dále po červené vrch Jedlová /rozhledna/ - Tolštejn /zřícenina hradu/ - Lesné - rozcestí Ptačinec - naučná hornická stezka Údolí Milířky - Na Mýtě - Jiřetín pod Jedlovou.
Celková délka 14 km

 

Jiřetín pod Jedlovou byl založen v roce 1548 tehdejším majitelem panství Georgem ze Schleinitz jako hornické městečko na základě objevu ložiska stříbrných rud. O tom svědčí i otevření první štoly sv. Kryštofa v roce 1539, to je ještě před založením obce. Od jara do podzimu provozujeme také štolu sv. Jana Evangelisty, která je v délce 350 m přístupná v doprovodu průvodce. Stále též vylepšujeme vzhled poutního místa nacházejícího se přímo nad centrem obce, a to křížové cesty s jedenácti zastaveními a kaplí na vrcholu stejnojmenné hory (563 m). Jedná se o unikátní kulturní památku z II. poloviny 18. století, kterou obec, jako již zmíněný hrad a rozhlednu, má ve svém majetku.


Vrch Jedlová je jedním z nejvýznamnějších vrcholů bývalého okresu Děčín, a proto na její vrchol směřovaly kroky milovníků výhledu již od nepaměti. Rozhledna byla na tomto mohutném kopci postavena, ale až koncem 19. století. O její postavení se zasloužil jeden z místních turistických spolků. Elegantní, 23 metrů vysoká rozhledna byla slavnostně otevřena 14. září 1891. Hned poté se celý kopec stal doslova turistickým magnetem, a to hlavně díky fantastickému výhledu.

 

Tolštejn je nejlépe zachovanou hradní zříceninou v Lužických horách. Stojí asi 2 km jižně od Jiřetína pod Jedlovou na výrazném znělcovém skalním suku (670 m), který je charakteristickou krajinnou dominantou. Jméno hradu (něm. Tollenstein) bylo odvozeno od původního názvu skály Dohlenstein (= Kavčí kámen).

Rekreační osada Lesné leží v sevřeném údolí Lesenského potoka při hlavní silnici z České Lípy do Rumburka, asi 1,5 km jihovýchodně od Jiřetína pod Jedlovou. Původně tu stál pouze osamělý a četnými pověstmi opředený Lesní mlýn (Buschmühle), který později sloužil jako pila a tírna lnu a dnes je využíván jako rekreační středisko. Po roce 1700 založil tehdejší majitel panství Antonín Florián z Lichtensteina pod Lesním mlýnem novou osadu, kterou na počest papeže Innocence XI. (1676-1689) nebo Innocence XII. (1691-1700) pojmenoval Inocencidorf. Zřejmě zde zapůsobilo to, že Antonín byl v letech 1687-1694 vyslancem císaře Leopoda I. u papežské kurie. Po polovině 18. století měla osada 21 domů a protože v nich žili většinou dřevorubci a lesní dělníci, lidově se jí říkalo Buschdörfel (= Lesní víska). Počeštěním tohoto jména vznikl po roce 1945 současný název osady. K oživení odlehlého místa výrazně přispělo vybudování nové silnice z České Lípy do Rumburka na přelomu 18. a 19. století. Tehdy byla řada zdejších usedlostí přestavěna na zájezdní hostince a od poloviny 19. století se víska stala vyhledávaným letoviskem, ve kterém roku 1880 žilo již 314 obyvatel. V roce 1949 byla osada spolu s Rozhledem připojena k Jiřetínu. V osadě se dodnes dochovalo několik lidových roubených chalup z 1. poloviny 19. století. Z téže doby pocházející zájezdní hostince dnes většinou slouží jako penziony. Na Lesenském potoce pod osadou je malá Lesenská přehrada.


Ptačinec je nevýrazné návrší (679 m), ležící severně od Pěnkavčího vrchu na státní hranici s Německem. Jeho původní název Vogelherd (= čihadlo) nejspíše připomíná dávné čihaře, kteří zde kdysi lovili tažné ptáky.  Asi 150 m západně od vrcholu Ptačince je nad závěrem údolí Milířky nevelká skalka Trojhran (673 m), která již několik století vyznačuje důležité zalomení státní hranice. Ta sem přichází z východu po hlavním hřebeni od Luže, zde se však náhle pravoúhle lomí k severu a začíná opisovat území Šluknovského výběžku. Z Pěnkavčího vrchu sem také sestupuje hranice okresů Děčín a Česká Lípa, která kopíruje mnohem starší hranici panství. Na temeni skalky z šedobílého křemenného pískovce je zasazen žulový sloupek česko-německé hranice z počátku 30. let 20. století, pod nímž je z německé strany umístěna informační tabulka. Do  stěn skalky je ale vytesána řada starších znaků a letopočtů. Najdeme zde počáteční písmena tří panství (R = Rumburk, RE = Reichstadt, Zákupy a Z = Zittau, Žitava), jejichž hranice se zde dříve stýkaly a podle nichž skalka dostala své jméno, ale také sedm různých letopočtů z let 1657-1783, vytesaných zřejmě při kontrolách a vymezování hranic panství. Tyto hranice jsou v okolí dodnes vyznačeny starými kamennými mezníky, z nichž řada již ale byla zničena.


Jiřetín pod Jedlovou byl založen v roce 1548 tehdejším majitelem panství Georgem ze Schleinitz jako hornické městečko na základě objevu ložiska stříbrných rud. O tom svědčí i otevření první štoly sv. Kryštofa v roce 1539, to je ještě před založením obce. Od jara do podzimu provozujeme také štolu sv. Jana Evangelisty, která je v délce 350 m přístupná v doprovodu průvodce. Stále též vylepšujeme vzhled poutního místa nacházejícího se přímo nad centrem obce, a to křížové cesty s jedenácti zastaveními a kaplí na vrcholu stejnojmenné hory (563 m). Jedná se o unikátní kulturní památku z II. poloviny 18. století, kterou obec, jako již zmíněný hrad a rozhlednu, má ve svém majetku.

 

Bližší informace na https://www.tolstejn.cz/cz/index-vandrovani.htm.

 

Zde naleznete seznamy turistických zajímavostí, míst kde naleznete Mýta - zařízení, nejčastěji informační centrum, které vydává krejcary za zaplněný list vandrovního pasu. Zde odevzdáváte zaplněný pas za který obdržíte nový vandrovní pas za poloviční cenu.  Dále zde naleznete seznam Nekomerčních zařízení, kde obdržíte razítko do pasu Tolštejnského panství a seznam Komerčních zařízení, kde obdržíte razítko do pasu Tolštejnského panství a při útratě nad 150 Kč obdržíte navíc tolštejnský krejcar.

Přeji krásné vandrování! Ve zdraví prošlapejte boty!

-Fairy-

 1. Stezka loupežníka Vildy