04. Po stopách Praotce Čecha

21.06.2009 01:04

Stadice

„Jeho potomstvo bude vládnout této zemi  na věky věkův“

 

Větu v našem titulku prý vyřkla kněžna Libuše na adresu rodáka ze severočeských Stadic – Přemysla Oráče, kterého určila jako nového knížete pro svůj lid razící heslo „Běda mužům, kterým žena vládne.“ Budoucí kníže podle kronikáře Kosmy pocházel z rodu Lemuzů a na knížecí stolec přišel rovnou z pole od pluhu. Ani prý nestačil doorat brázdu, do mošny sbalil boty z lipového lýčí, lískový prut, kterým poháněl voly, zarazil do země a dal tak základ bájné Přemyslově lísce a vyrazil na Libušině bělouši do Prahy.

Pověst o zázračném oráči je podle historiků pozůstatkem mnohem staršího indoevropského mýtu, který se v různých obměnách objevuje u mnoha národů. Přemyslovští panovníci měli svého předka, který přišel od pluhu, ve velké úctě. Nově nastolovaný panovník si prý obouval Přemyslovy lýčené střevíce a přes rameno bral jeho mošnu. Přemyslovo stadické pole bylo ve středověku základem české polní míry. Po matce Přemyslovec po otci Lucemburk Karel IV. nechal na paměť pověsti tři usedlosti ve Stadicích osvobodit od roboty a uložil jim pečovat o bájnou lísku a její oříšky odevzdávat na Hrad. Zvyk se udržel až do roku 1701.  Dnes ve Stadicích pověst připomíná pomník Přemysla Oráče. Je tvořen Přemyslovým pluhem na mohutném kvádru zdobeném reliéfy, které zachycují scény z pověsti. Pomník v roce 1841 nechal postavit hrabě Ervín Nostic Rienecke. Odhalen byl v září téhož roku a od té doby se stal shromažďovacím místem českých vlasteneckých spolků. Dnes se zde zpravidla scházejí sdružení zemědělců. V roce 1962 byl pomník spolu s tak zvaným Královským polem, na kterém stojí, vyhlášen Národní kulturní památkou. Vedle pomníku přemyslovskou legendu ve Stadicích připomíná také Přemyslův statek, Královský pramen nebo Přemyslova líska.

www.praoteccech.cz

 

O projektu

Projekt Po stopách praotce Čecha je součástí nové Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015. Tato strategie využívá národních legend a pověstí o založení české státnosti v oblasti cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Jeho realizace byla podpořena v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Hlavním cílem tohoto projektu je využít pamětihodnosti  a místa celostátního významu vztahující se k počátkům české státnosti jako základ rozvoje cestovního ruchu v celém regionu. Žádný z krajů České republiky se nemůže pochlubit tolika významnými body nebo momenty české historie na svém území. Ať už se jedná o horu Říp svázanou s pověstí o příchodu praotce Čecha se svou družinou, nebo Stadice s Přemyslem Oráčem či památný milostný příběh Oldřicha a Boženy odehrávající se v Peruci. Na tyto tři základní místa navazují další,  které rozhodně stojí za to navštívit. V našem kraji, ale nejsou pouze místa spojená s historií.  Za návštěvu stojí například celá oblast Českého Švýcarska a jeho národním parkem, projížďka s některou z lodí po Labi, vinice v Českém středohoří, Krušné hory, královská města na Ohři včetně návštěvy Žatecka a množství dalších míst. Chceme tímto projektem oslovit širokou veřejnost v celé České republice a prezentovat náš kraj jako vhodnou turistickou destinaci. Zvláštní skupinu, na kterou se zaměřujeme především jsou rodiny s dětmi a děti ve školách. Proto jsme zvolili formu komiksů a kreslených postaviček. V běhu je také speciální hra, která na historická místa mladé lidi nebo přímo školy „vytáhne“.  Další pokračování projektu je vedle prezentace a propagace úzká spolupráce s Národním Muzeem, které připravuje na podzim letošního roku velkou výstavu na téma „Staré pověsti české“.   Samozřejmostí je také propojení s nabídkou Rodinných pasů Ústeckého kraje

www.praoteccech.cz