05. Ať jsou šlaajsny plný vody - Na kanoi z Prahy do Anglie 1/5

21.06.2010 13:42

Na kanoi z Prahy do Anglie 1/5

Z. Herzan z T. O. Kadjak

Úvod

Osadníci z trampských osad v širokém okolí posvátné hory Medníku na Sázavě dobře znají trampského veterána Vaška Locha z osaVašek Lochdy Slavie. V malé vesničce Třebsíně jsou dvě proslavené hospůdky, které se od nepaměti otřásají každou sobotu bujarým zpěvem a trampským veselím. A právš Vašek Loch nesmí nikdy u žádné pořádné trampské zábavy chybět. Je již dlouhá léta jakýmsi duchovním otcem a aktivním účastníkem potlachů a různých jiných mumrajů. Ale to není jediná příčina jeho popularity. Vašek Loch, kterémuje již 62 let (tedy 62 let mu bylo v roce 1969, kdy byl psán článek - poznámka redakce) , je také známý jako slavný mořeplavec a to je hlavní důvod, proč Vám o něm chceme vypravovat.

Musíme začít jeho klukovskými léty, která prožil na Vltavě. Jeho otec byl správcem vojenské plovárny v Praze a Vašek využíval všech volných chvil, aby pronikl do tajů kanoistického umění. Již v roce 1928 je jeho jméno zapsáno v listině vítězů populárního a nejdelšího našeho vodáckého závodu na trati z Č. Budějovic do Prahy a později vítězí v mnoha dalších závodech. 

Zdálo by se, že Vašek má před sebou slavnou kariéru vodáckého závodníka. Jenže to mělo velký háček. Vašek už tehdy měl nezkrotnou povahu, nesměl chybět u žádné lumpárny a taky nechtěl moc poslouchat tehdejší pány funkcionáře vodáckých klubů. Upadl proto u nich v nelibost a všichni se mu snažili závodění znechutit. Vašek vyhrával závody s velkou převahou, ale byl často dodatečně diskvalifikován pro různé malicherné příčiny. To jako ptoto, aby si uvědomil, kdo má moc!  Například po po vítězství v závodě na 10 kmze Zbraslavi do Prahy byl Vašek Loch před vyhlášením vítězů diskvalifikován, protože neměl zaplacené příspěvky ve vodáckém klubu. V roce 1937 se v Praze konaly první závody ve vodáckém slalomu a na stránkách tehdejších novin se psalo: "V kanoi jednotlivců zvítězil s převahou Václav Loch, jehož jízda byla vlastně akrobacií. Tento mnohonásobný vítěz závodu Č. Budějovice - Praha projel slalomovou trať nejlépe a dosáhl nejlepšího výsledku. Byl však diskvalifikován, neuvedeme proč a nebudeme zkoumat zda právem nebo ne. Tak se stal vítězem Rus před Kořínkem a Brzákem."  Jaký byl tehdy důvod Vaškovy diskvalifikace? Pořadatelé ho vůbec nechtěli pustit na start a řekli mu, že pro něj již nemají startovní číslo. Závod je obsazen. Proto se tehdy jeden ze závodníků dobrovolně vzdal úasti na závodě a přenechal Vaškovi své startovní číslo. Tato změna sice byla před startem schválena, ale posloužila i jako důvod k diskvalifikaci po závodě.

Abychom řekli pravdu, Vašek si s těmito těžkostmi příliš hlavu nelámal a měl z toho spíše legraci. Prostě přišel k závodu, vyhrál ho a bylo mu jedno, že si pohár domů odnesl někdo jiný. Voda patřila k jeho životu a patří k němu i dodnes i v jeho důchocovém věku. Zanechal závodění a začal se svojí lodí čundrovat po evropských řekách i mořích. Zcela sám, jen s nejnutnějším vybavením se plavil kánoí nebo kajakem několika evropskými státy a stal se tak průkopníkem vodní turistiky u nás.

Vyvrcholením jeho dálkových cest byla plavba z Prahy do Anglie v roce 1928, což bylo v tehdejší době evropskou senzací. Již rok předtím doplul Vašek na kanoi po Vltavě a Labi do Hamburgu.

V roce 1928 se konaly v holandském Amsterdamu IX. olympijské hry a Vašek se rozhodl, že se popluje na olympiádu do Holandska podívat. V době přípravy na cestu se v novinách dočetl o prvních pokusech přeplout Lamanšský kanál v Calaiské úžině a hned si stanovil nový cíl. Cestu z Prahy do Amsterdmau si prodlouží až do Anglie. Jeho přátelé a redakce tehdejších novin nevěřili, že tu cestu je možné uskutečnit, protože to byl na tehdejší dobu nepředstavitelný výkon. Hlavně se pochybovalo o možnosti Lamanšského kanálu, neboť plavba kánoí na moři je mnohem namáhavější než na řece a Vašek s tím dosud neměl žádné zkušenosti. Nejmenší starosti s tím měl tehdy 21 letý student Vašek Loch. A tak se 15. července 1928 v půl dvanácté dopoledne odpíchl od voru Vojenské plovárny v Praze a vydal se na cesti dlouhou 1500 km. Jeho cílem byl anglický Dower.

 

Zdroj: Pacific Expres 1/1969