06. Rozhlednománie

21.03.2001 22:31

Tak máme konečně nové počty přírůstků rozhleden. Doufám, že do příštího čísla přibudou nejen nové rozhledny, ale i jména nových Rozhlednomanů. Přírůstky můžete dát mě (Míňa) nebo zaslat na emailové adresy:

zeushrom@razdva.cz
merlinul@centrum.cz

     Jaro bude brzo tady a s ním i nové možnosti, jak navštívit rozhledny. A tak vzhůru na rozhledny.....

Výsledky:
1. Tom 70 rozhleden
2. Nezbedka 58
3. Míňa 36
4. Frenky 18
5. Merlin 11
6. Tetřev 4

MÍSTOPIS ROZHLEDEN


61. Pancíř (1214 m. n. m.)

Nachází se kousek od Železné Rudy na Šumavě. Výchozí bod k Černému a Čertovu jezeru a na vyhlídkou proslavené vrcholy Pancíře a Jezerní stěny. Na Pancíři se nalézá jednoduchá vyhlídková konstrukce už od roku 1880, kdy ji zde vybudoval Rakouský turistický spolek. Byla sbita z několika trámů, ale nevydržela ani do konce století. Nynější rozhledna na Pancíři je součástí chaty postavené Klubem československých turistů za první republiky. O jejím vybudování rozhodlo ústředí KČST definitivně v květnu roku 1923 na základě projektu vypracovaného architektem Janovským z Klatov. Realizace stavby byla svěřena železnorudskému staviteli Kuchlerovi, který za pět měsíců odevzdal hotové dílo. Chata vystavěná nákladem 205 000 Kč byla slavnostně otevřena 28.září 1923. Dostala jméno po Jaroslavu Mattušovi, jednomu z prvních propagátorů šumavské turistiky. Přístup k ní umožňuje sedačková lanovka vedoucí od železniční stanice Špičák.

 

29. Strážiště u Chomutova

Mohutná kamenná rozhledna stojí na Strážišti na severovýchodním okraji Chomutova. Vrchol zalesněného kopce patřil již v 19. st. k oblíbeným výletním místům. V létě roku 1882 na něm Městský okrašlovací spolek postavil dřevěný pavilon, kterému se říkalo Gloriet. V přízemí místnosti si návštěvníci mohli odpočinout a obdržet jednoduché občerstvení. Poté měli možnost vystoupit na vrchol kryté osmiboké věže, z jejichž oken se nabízel pohled na okolí měst Chomutova a Jirkova. Výška věže dosahovala osmi metrů a tak byl Gloriet - i přes své jméno - považován za rozhlednu. Za první republiky pavilon dosloužil a městští radní se rozhodli nahradit jej objektem, který by lépe odpovídal potřebám turistiky. Chomutovský architekt Kugler předložil stavebnímu výboru plán horského hotelu s restaurací, ubytovací kapacitou a s mohutnou rozhlednou. Projekt byl realizován počátkem 30. let a 12. prosince 1931 byla stavba slavnostně předána. V éře socialistického Československa nesl hotel jméno Partyzán. V devadesátých letech prošel rekonstrukcí a vrátil se k původnímu jménu Strážiště. Prosklená vyhlídka na vrcholu dvacetimetrové věže bývá přístupná v době provozu restaurace.


52. Šibeniční vrch v Plané

Rozhledna na Šibeničním (a nebo také Bohušově) vrchu v Plané u Mariánských Lázní patří k těm méně známým rozhlednám. O její stavbě rozhodl Městský okrašlovací spolek na výročním zasedání v březnu 1908. Měla nahradit dřevěný gloriet na Šibeničním vrchu. Původní plány byly velkorysé, uvažovalo se dokonce o 27 metrů vysoké kamenné věži, nazvané na počest monarchy Jubilejní rozhledna císaře Fantiška Josefa. Rozhledna nakonec dostal mnohem skromnější podobu cihlové, 16 metrů vysoké věže, k níž přiléhal malý domek určený pro strážného a k prodeji občerstvení. Dokončena byla v létě roku 1909. Věž byla v nedávné době částečně opravena a přístup je možný. Domek byl z neznámých důvodů stržen. Materiál byl použit z knihy "Rozhledny Čech, Moravy a Slezska" od Jana Nouzy.

 

Příště bude zařazeno do seznamu několik městských věží.

Míňa