08. Tramping před 80 lety

21.06.2009 01:08

 

 

TRAMP PŘED 80 LETY

Jak na tom byl tramping před 80 lety?  Jak se dařilo trampům? Jak se trampovalo? Tramp vycházel v letech 1929 - 1931. Mezi jmény redaktorů a přispívatelů čteme mimo jiné: Géza Včelička, Irčan, Karel Melíšek, Tulák Ferry, E.E. Kisch a další. Zajímavý je postoj časopisu a jeho velký boj proti tzv. Kubátovu zákonu.

SLEZINA

(Melich - 20.6.1930)

Jak dopadla, to už jistě všichni víte. Na 400 pušek blýskalo se kolem Jarovské pláně a na jednom návrší chrněl mašinkvér! Nadávali kluci, kteří přijeli za všech koutů Čech, Moravy ba i sesterského Slovenska, nadávali majitelé kantin, kteří se na Slezinu řádně připravili, nadávali četníci, kteří se v pondělí, zdravě osmahlí, vraceli k rodinným krbům.

Na koho?

Přirozeně, že na nás! Poněvadž jsme svolavatelé.  Nezbývá, než poměr redakce "Trampa" k trampům, k politice  a vůbec ke všemu, co se na naše hlavy tyto dny svezlo, řádně osvětlit. Tedy, ty kluku z Ostravy nebo Olomouce, který jsi se v minulých číslech Trampa vášnivě přimlouval za slezinu a také jsi na ni přijel a hledal svolatele, nenadávej, protože Ty jsi svolatelem!

Vy všichni si už konečně pamatujte, že jména, která se objeví na stránkách "Trampa", nepatří k žádným generálům trampského hnutí, ale k těm jež drží pero v ruce stejně dobře jako ty kladivo nebo hoblík.

HLAS TRAMPŮ = HLAS REDAKCE

Když se před delším časem objevil kratičký článek na zadní straně o možnosti pořádání Trampské sleziny, byl uvítán tak spontánně, že jsme uspořádali o té věci diskusi. Vyzněla stoprocentně a tak jsme svolali schůzku zástupců osad a klubů do restaurace "Bellevue". Tam bylo usneseno pořádat trampskou Slezinu jako nepolitický trampský potlach ve dnech 7.-9. června na pláni u Jarova.

To jsme uveřejnili a akcentovali na nepolitičnost, a tím byla naše povinnost vykonána. Nebyli jsme od nikoho splnomocněni jako svolavatelé nebo pořadatelé. Domníváme se, že trampský potlach nebo slezina nepotřebuje žádného generála, pořadatele nebo snad komandanta.

Chtěli jsme poznat jeden druhého. To byl názor všech, kteří se Slezinou souhlasili. Přijeli jste a byli jste rozprášeni po lesích!

Zuřivá nenávist listu "Komunistický Druhý Radotín", který se neštítí té podlosti denuncovat trampskou slezinu, vykonala své poslání.

Místo táboráků se na Jarově leskly bodáky. Místo trampských písniček zněly plání hrubé rozkazy.

Na jiném místě se dozvíte o jiných možnostech naší sleziny, která zatím skončila prabídně po stránce organizační.

"Nedělní List" z nás dělá filiálku z Moskvy a "Rudý Večerník" zcela neschopné hvězdy. račte si vybrat. My odcházíme středem!

Pan Gregor své tvrzení bude dokazovat před soudem. Kamarády z "Rudého Večerníku" upozorňujeme, že časopis není orgánem žádné politické strany. TRAMP je trampský časopis!

-Melich-

(20. června 1930)

Tramp číslo 20 ročník 1930