10. Psáno střelným prachem

21.03.2001 22:30

V této nové rubrice bych chtěl psát o střelných zbraních, které se vztahují k historii. A to ať je to historie novodobější, například Divoký západ, tak i historie starých palných zbraní a věcí, které se jich bezprostředně týkají. Nečekejte žádné odborné články, spíše jen takovou směs faktů a různých zajímavostí, které se mi podaří vyškrábat z knih. ................................. Merlin

 

Puška Henry a Winchester model 1866 a 1873

"Zbraně, jež dobyly Západ"

Winchestrovky, pušky nejúžeji spjaté s dějinami Amerického západu, navazují na opakovací zbraně firmy Volcanic Repeating Arms Company. Oliver Winchester, který získal finanční prostředky výrobou pánských košil, vstoupil r. 1855 do firmy Volcanic a v r. 1857 ji plně převzal a reorganizoval. Zaměstnanec B. T. Henry - odborník, jehož prozíravý O. W. najal - překonstruoval opakovací pušku Volcanic pro náboje ráže 44 s okrajovým a později středovým zápalem. Henryovek bylo vyrobeno v letech 1860 - 66 kolem 13000 kusů, v závěru výroby se jejich sériová čísla prolínají s prvními Winchestrovkami. Henryovka byla tou "zatracenou Yankeejskou puškou, která se nabije v neděli a střílí celý týden". Trubkový zásobník pod hlavní pojmul 15 nábojů. Používali ji mimo jiné i průvodci dostavníků Wells Fargo.
Nevýhodou Henryovek bylo nabíjení zásobníku zepředu, což bylo obtížné hlavně pro jezdce. To odstranil až Kingův patent z r. 1866, umožňující nabíjení zezadu klapkou v pouzdře závěru.
Model 1866 (vyráběný již pod názvem Winchester) měl mosazné pouzdro závěru, jemuž vděčí za indiánskou přezdívku Yellow Boy (Žlutý hoch). Vyráběl se ve verzích puška, karabina a vojenská puška.
Model 1873 již měl ocelové pouzdro závěru a používal náboj se středovým zápalem. V letech 1873 - 1919 bylo vyrobeno celkem 720 610 kusů, což je ohromující číslo u zbraně, která nikdy nebyla zavedena do vojenské výzbroje. Na americkém západě byl model 1873 mimořádně oblíbenou puškou.

Buffalo Bill o ní tvrdil, že je to "nejlepší zbraň, jakou kdy používal" a má i smutnou pověst zbraně, která zabila více zvěře, indiánů a amerických vojáků, než kterýkoli jiný typ pušky.

 

Winchester vzor 1873 - jedna z tisíce

V roce 1875 nabídla firma Winchester poprvé zákazníkům toužícím po pušce mimořádných kvalit zbraň nazvanou "jedna z tisíce". Nebyl to mechanicky vybraný exemplář, ale zbraň, u níž při zkušebním nástřelu byl zjištěn mimořádně vynikající výsledek. Tyto zbraně byly většinou vybaveny spouští s napínáčkem a opatřeny mimořádnou povrchovou úpravou, včetně nápisu "jedna z tisíce". Jejich prodejní cena byla dvojnásobkem tehdejší ceny standardní Winchestrovky (100 místo 50 dollarů). O něco méně vynikající zbraně byly označovány nápisem "jedna ze sta" a prodávány s příplatkem 20 dollarů. Zbraně"1 z 100" a "1 z 1000" byly v katalozích firmy Winchester nabízeny pouze tři roky, i když prodávány byly i v dalších letech. Má se za to, že firma, která byla zainteresovaná v prvé řadě na masovém prodeji svých výrobků, přišla na to, že není příliš vhodné zdůrazňovat, že všechny její zbraně jsou přesné, některé však přesnější.
Celkem bylo zhotoveno 133 winchestrovek vzor 1873 "jedna z tisíce" a 8 exemplářů tohoto vzoru "jedna ze sta". Po druhé světové válce se tyto zbraně staly proslulejšími než v době své výroby a mezi sběrateli patří k nejvíce ceněným puškám americké výroby. V současné době je známo 51 pušek vzoru 1873 "jedna z tisíce" a 4 pušky "jedna ze sta".

Merlin