10. Putování Tolštejnským panstvím

21.06.2008 10:50

3. Stezka loupežníka Karáska


Varnsdorf - po modré značce Studánka - prameny řeky Křinice - dále okolo rybníku Světlík a bývalého větrného mlýnu /2,5 km neznačeno/ přes Horní Podluží do Jiřetína pod Jedlovou náměstí - štola Jana Evangelisty - po zelené přes Hraniční Buk - Varnsdorf.  Celková délka 15 km.

 

Studánka je náhorní vesnice v okrese Děčín, 3 km západně od Varnsdorfu, jehož je místní částí. Obcí prochází rozvodí Severního a Baltského moře. Západně od vsi pramení Křinice, přítok Labe. Ve vsi pramení Zlatý potok, jeho vody tečou s Mandavou a Lužickou Nisou do Odry. Vesnicí prochází silnice č. 9, vedoucí na hraniční přechod s Německem. Vesnice byla postihována válečnými událostmi. Na jihozápadě vsi se za hřbitovem rozprostírá návrší Valy (543 m) s náznakem zbytků švédského opevnění z třicetileté války, odtud v roce 1642 švédské oddíly generála Wranglera dobyly a zničily Tolštejn. V roce 1778 zde odehrál útok Prusů na postavení rakouské armády a v roce 1866 střetnutí pruských a rakouských předsunutých oddílů. Později byla Studánka sídlištěm dělníků pracujících v závodech okolních měst. Vsi dominuje zdaleka viditelný kostel sv. Františka z Assisi s věží, postavený v letech 1869 - 1872. Do katastru Studánky zasahuje část přírodní rezervace Světlík, chránící okolí stejnojmenného rybníka.

 

Jiřetín pod Jedlovou byl založen v roce 1548 tehdejším majitelem panství Georgem ze Schleinitz jako hornické městečko na základě objevu ložiska stříbrných rud. O tom svědčí i otevření první štoly sv. Kryštofa v roce 1539, to je ještě před založením obce. Od jara do podzimu provozujeme také štolu sv. Jana Evangelisty, která je v délce 350 m přístupná v doprovodu průvodce. Stále též vylepšujeme vzhled poutního místa nacházejícího se přímo nad centrem obce, a to křížové cesty s jedenácti zastaveními a kaplí na vrcholu stejnojmenné hory (563 m). Jedná se o unikátní kulturní památku z II. poloviny 18. století, kterou obec, jako již zmíněný hrad a rozhlednu, má ve svém majetku.

 

Město Varnsdorf leží na Úpatí Lužických hor v údolí řeky Mandavy a ze tří stran je obepíná hranice se Spolkovou republikou Německo. Tato oblast se vyznačuje vcelku příznivým životním prostředím, což vychází jednak z polohy města a také ze struktury průmyslové výroby. Zdejší průmysl byl vždy orientován  na lehká odvětví textilní a strojírenské výroby. Poloha města, příroda a zajímavé kulturní památky lákají do Varnsdorfu a jeho okolí domácí i zahraniční turisty. Zájem upoutá nedaleký vrch Tolštejn s romantickou zříceninou hradu, Křížová cesta nebo hora Jedlová s rozhlednou. V zimě je zde ideální terén na sjezdové a běžecké lyžování. Po Varnsdorfu a jeho okolí se lze dopravovat pěšky, na kole, vlastním autem, vlakem nebo městskou hromadnou dopravou. Při putování po našem kraji přejeme hodně elánu, pevné zdraví, příjemnou pohodu a krásné zážitky

Seznam "Stezky loupežníků Tolštejnského panství":

  1. Stezka loupežníka Vildy

  2. Stezka  loupežníka Kardínka

  3. Stezka  loupežníka Karáska

  4. Stezka  loupežníka Raucha

  5. Stezka  loupežníka Pumphuta

  6. Stezka  loupežníka z Vartenberku

  7. Stezka loupežníka z Heršlberku

  8. Stezka loupežníka Raschauera

  9. Stezka loupežníka z Vrchu Roubený

Bližší informace na https://www.tolstejn.cz/cz/index-vandrovani.htm.

 

Zde naleznete seznamy turistických zajímavostí, míst kde naleznete Mýta - zařízení, nejčastěji informační centrum, které vydává krejcary za zaplněný list vandrovního pasu. Zde odevzdáváte zaplněný pas za který obdržíte nový vandrovní pas za poloviční cenu.  Dále zde naleznete seznam Nekomerčních zařízení, kde obdržíte razítko do pasu Tolštejnského panství a seznam Komerčních zařízení, kde obdržíte razítko do pasu Tolštejnského panství a při útratě nad 150 Kč obdržíte navíc tolštejnský krejcar. Přeji krásné vandrování! Ve zdraví prošlapejte boty!

-Fairy-