10. Putování Tolštejnským panstvím

21.06.2009 01:01

Stezka loupežníka Raucha

Rybniště - po červené směr Krásná Lípa na křižovatku červené a zelené značky - dále po zelené přes rezervaci Vápenka - Doubice - po žluté Chřibská náměstí - po modré Horní Chřibská /sklárna/ - nádraží ČD Chřibská - po červené Rybniště.

Celková délka 18 km.

 

Krásná Lípa - Dům U Frinda, Křinické nám. 4 - Nejstarší dochovaný dům v katastru města je učebnicovou ukázkou kombinace barokního vesnického roubeného domu s odstávkou s městským brázděným domem se dřevěným podloubím. Dům byl postaven v roce 1729 a více než 100 let sloužil jako zázemí místních felčarů a ranhojičů, Zillichů.  Zámeček - Vila Hille – Alžběty Hille – Dittrichové. Byla postavena v novorenesančním slohu v letech 1885 -1887 dle návrhu profesora Rentsche z Dráždan. Socha lva - odhalena v roce 1908 u příležitosti 60 jubilea vlády Františka Josefa I a k 50. výročí založení Spolku veteránů v Krásné Lípě. Socha znázorňuje Českého lva trhajícího pruskou orlici, na svém žulovém soklu měla bronzové desky se jmény padlých v prusko-rakouské válce z roku 1866. Autorem sochy byl Klement Grundig z Drážďan, odlita byla za 30.000 Korun drážďanskou firmou Brinling.

 

Chřibská - Lesní divadlo bylo zřízeno v roce 1931 v bývalém pískovcovém lomu na úpatí Malého Himpelsbergu a hrála se v něm divadelní představení v podání zdejších a okolních ochotnických spolků. Od roku 1938 bylo opuštěné až do své obnovy v roce 1996. Od té doby se zde v létě konají koncerty, vystoupení různých zájmových skupin (historický šerm) a pod. Domy s podstávkou neboli obvazcové domy, typické pro oblast severních Čech a Horní Lužice, vyznačující se roubeným přízemím a zvláštním stavebním prvkem, tzv. podstávkou, na které spočívá střešní konstrukce nebo horní, zpravidla hrázděné patro. Mnoho jich bylo po roce 1945 zlikvidováno, ale naštěstí se jich dost zachovalo, a ty povětšině jsou, díky péči svých majitelů, v dobrém stavu. Nejvíce těchto staveb nalezneme v Dolní Chřibské, kde se připravuje vyhlášení památkové zóny. Mlýn na koření objekt bývalého mlýna na koření z roku 1884 s původním zařízením, vyhlášeným za technickou památku, které pracovalo až do 70. let 20. století. Po vyřešení vlastnických vztahů provede obec rekonstrukci objektu, kde kromě mlýnského zařízení bude k viděni také expozice Národního parku České Švýcarsko.

 

Seznam "Stezky loupežníků Tolštejnského panství":

  1. Stezka loupežníka Vildy

  2. Stezka  loupežníka Kardínka

  3. Stezka  loupežníka Karáska

  4. Stezka  loupežníka Raucha

  5. Stezka  loupežníka Pumphuta

  6. Stezka  loupežníka z Vartenberku

  7. Stezka loupežníka z Heršlberku

  8. Stezka loupežníka Raschauera

  9. Stezka loupežníka z Vrchu Roubený

Bližší informace na https://www.tolstejn.cz/cz/index-vandrovani.htm.

        

Zde naleznete seznamy turistických zajímavostí, míst kde naleznete Mýta - zařízení, nejčastěji informační centrum, které vydává krejcary za zaplněný list vandrovního pasu. Zde odevzdáváte zaplněný pas za který obdržíte nový vandrovní pas za poloviční cenu.  Dále zde naleznete seznam Nekomerčních zařízení, kde obdržíte razítko do pasu Tolštejnského panství a seznam Komerčních zařízení, kde obdržíte razítko do pasu Tolštejnského panství a při útratě nad 150 Kč obdržíte navíc tolštejnský krejcar.

Přeji krásné vandrování! Ve zdraví prošlapejte boty!

-Fairy-