11. Oprášeno z půdy

21.12.2002 12:29

Dnes jsem pro Vás oprášila z pomyslné půdy časopis Pošumavský hlasatel číslo 3 - 4, ročník V/1967 - "100 jarních kilometrů". Pošumavský hlasatel byl zpravodajem pošumavského kraje a tehdy stál 1,- Kčs.


100 JARNÍCH Km

autor: Zdeněk Poledníček

 

    Poznávej svou vlast na kole, poznej svou vlast pěšky,

    program jara letošního, nám se nezdál těžký!

    Po výletu vždy nám ušla unavená slova,

    v neděli však s novou silou  - vyjelo se znova.

    Do okolí Pardubicka v neděli vedla první cesta,

    pěšky šli jsme na "Kuňku", vyhlídka zde hezká.

    Do minula vmyslili se - na rytířské doby,

    na turnaje, radovánky - medoviny holby.

    Druhý svátek na kole - do Slatiňan směr jsme vzali,

    rytíři tam železnému pravicí potřásali.

    Neděle pak další v řadě - octli jsme se v Chlumci,

    po stopách selských bouří - pekli se na slunci.

    V Chrudimi nás cesta vedla kol pomníku Ressla

    a na cestě zpáteční nám  -  bouře déšť přinesla.

    U rybníků Bohdanečských - den byl trochu chmurný,

    rusalky nás vystrašily a vodník byl vzpurný.

    Poznatků jsme nastřádali při těch cestách dosti,

    dvě kolena a tři duše - rozbity do kosti.