14. Naučnou stezkou

21.06.2007 00:28

Naučná stezka Churáňov

Naučná stezka prochází lesnatými a lučinatými svahy Churáňovského vrchuchráněné krajinné oblasti Šumava, nedaleko známého lyžařského střediska Zadov. Jeho okolí nabízí nejen dostatek sjezdovek a běžeckých tratí v zimě, ale rovněž krásné přírodní prostředí pro turistické vycházky ve zbylých obdobích roku.

 

Co vás na stezce čeká?

Naučná stezka Churáňov prochází částí území CHKO Šumava. Je okružní, začíná a končí v Zadově. Vede lesy a travnatými stráněmi v okolí Churáňovského vrchu. Navštěvuje Klostermannovu skálu a údolí říčky Losenice, odkud pak stoupá až těsně pod vrchol Churáňovského vrchu (1118 m n. m.), do osady Churáňov. Přímo na vrcholu se nachází meteorologická stanice ČHMÚ. Odtud pak již naučná stezka sestupuje zpět k výchozímu místu (u hotelu Churáňov v Zadově). Stezka seznamuje s ohroženými živočichy Šumavy, chráněnou krajinnou oblastí, typickou šumavskou venkovskou architekturou, nebo s životem a dílem spisovatele Šumavy Karla Klostermanna.

 

Na co se můžete těšit?

Zadov – Churáňov

– známé a navštěvované šumavské středisko zimních sportů, ležící 15 km od Vimperka. Nabízí sjezdovky s několika vleky a sedačkovou lanovkou (v provozu i v létě), areál pro běh na lyžích (stadion a závodní tratě) a skokanské můstky. Pro letní období je v okolí Zadova k dispozici dostatek značených tras pro pěší turistiku.

 

Klostermannova skála

– tzv. mrazový srub, skalní útvar se zarostlou vyhlídkou vzniklý působením vody a mrazu na sklonku ledových dob. Pod skálou se rozkládá plocha s odlámanými skalními bloky, tzv. kamenné moře.

 

Losenice

– 15 km dlouhá říčka, pravostranný přítok Otavy u Rejštejna. Její romantické údolí se značným spádem (převýšení od pramene k ústí je 560 metrů) zde tvoří hranici Národního parku Šumava.

 

Základní údaje o stezce

Naučná stezka začíná a končí v Zadově u hotelu Churáňov. Její výchozí místo je trochu zastrčené vzadu, musíme projít parkovištěm před hotelem na malé prostranství za ním a do jeho zadního rohu, kde je již rozcestník značených turistických tras, mimo jiné i naučné stezky. Informační panel první zastávky je umístěný kousek nad rozcestníkem ve svahu. Stezka je 6,5 km dlouhá, a je na ní umístěno 10 zastávek s informačními panely. Trasa je značena zelenobílými značkami naučných stezek. Vede většinou po lesních nebo lučních vozových cestách, místy po asfaltce nebo lesních pěšinách.

 

Informační náplň zastávek

1. zastávka: Naučná stezka Churáňov – stručně seznamuje s informační náplní stezky

2. zastávka: Ohrožení živočichové Šumavy – představuje tři živočichy: tetřívek obecný, zmije obecná, kos horský

3. zastávka: Šumavské chalupy – osídlování okolí Churáňova prvními osadníky (skláři); charakteristické znaky šumavských venkovských chalup

4. zastávka: Šumavské stromy – představuje tři typické šumavské dřeviny: smrk ztepilý, javor horský klen, jedle bělokorá

5. zastávka: Klostermannovy skály - umístěna u skalního útvaru, tzv. mrazového srubu

6. zastávka: Nad Kůsovem - informuje o tzv. Králováckých rychtách a  osídlování kraje skláři; zastávka stojí na území bývalé královácké rychty Stachy

7. zastávka: Karel Klostermann- život a dílo spisovatele Šumavy

8. zastávka: Ohrožení živočichové Šumavy- představuje tři živočichy: rys ostrovid, tetřev hlušec, vydra říční

9. zastávka: CHKO Šumava - základní informace o chráněné krajinné oblasti (rok vyhlášení, rozloha), poslání CHKO

10. zastávka: Churáňov - Králováci a Královácké rychty, vývoj osídlování zdejšího kraje

 

Trasa stezky

Rozcestí „Hotel Churáňov“ > rozcestí „U lanovky pod Zadovem“ > rozcestí „Přední Zadov“ > rozcestí „Zadovské pastviny“ > Klostermannovy skály > rozcestí „Nad Kůsovem“ > rozcestí „Na Rovinách“ > rozcestí „U Nového mostu“ > rozcestí „Churáňovské chalupy“ > rozcestí „Sporthotel Olympia“ > hotel Churáňov

Zdroj: www.naucnoustezkou.cz