15. Dewi zpovídá Jendu Kordu

21.12.2011 11:06

 

Dewi: Jendo jsi autorem písně Vlajka. Můžeš nám říci, kdu tato píseň vznikla, k jaké příležitosti a kdy ji trampové začali považovat za svoji hymnu?

Jenda: Vlajka vznikla na začátku roku 1329. To k mému bratrovi docházel výborný houslista Vašek Skoupý a často si onu melodii přehrávali. Mě se také moc líbila, doprovázel jsem je na kytaru a když v témže roce Lone Starna na Kačáku uspořádal a svůj první trampský večer, napsal jsem na zmíněnou melodii text a hned jsme ji s kamarády z Lone Staru nacvičili a poprvé na jejich večírku zahráli. To, že se jí pak dostalo pocty nejvyšší jsem se dozvěděl až dlouho po druhé světové válce, kdy jsem byl svědkem, jak na jednom trampském večeru při jejím zpěvu celý sál stál a zpíval. Mně šel při tom mráz po zádech... Bylo to veliké a radostné překvapení. Škoda, že se toho nedožil můj bratr Frantík. Děkuji všem kamarádům za uznání. Nesmírně si toho vážím.

Dewi: vzpomeneš si na svoji první píseň?

Jenda: Jak by ne. Vzpomínám. Bylo to také v roce 1929, krátce před tím, než vznikla Vlajka. Ta první písnička byla napsaná na anglickou melodii. Dostala název Obleva a zpívalo se v ní o tom, jak ledové kry poškodilytrampské chaty mezi Davlí a Svatojánskými proudy. Začínala v refrénu: Voda nám vše vzala, nic nám nenechala... a končilo ..... do stanu v tichosti složím svoje kosti, hrom aby bouch do toho.Do dnešního dne jich je i s lidovkami asi dvě stě.

Dewi: Mimo to, že jsi autorem ,moha trampských písní, působíš i v trampských sborech.

Jenda: Sborový zpěv, to je moje velká láska. Již v roce 1925, kdy jsem vojákoval u dělostřeleců v Motole, jsem dal dohromady pěvecký sboreček, který měl jeden velký primát. Byl to totiž první trampský sbor, který zpíval při jízdě na koních. Jeli jsme tenkrát na ostrou střelbu z Prahy do Mílovic. Jelo se v noci, tak jsme vzali kytary sebou a vesele pěli koním do uší. Po vojně jsem několikrát vypomáhal kamarádům z osady Albatros v jejich osadním sboru. Přivedl mne tam Láďa Špaček. V roce 1929 jsem sestavil osadní sbor Lone Staru, který první zpíval mé písničky. V roce 1930 jsem působil v Silver Staru, což byl soubor Libřického osadního klubu LOK. LOK uspořádal v listopadu 1930 I. všetrampský večer v pražské Lucerně, kde Silver Star též účinkoval. Z tohoto souboru jsem vybral a doplnil nový šestičlenný sbor, který od prosince 1930 nesl název Settlers Club, později Setleři. Tam jsem působil pestrých 15 let. S kamarády Jirkou Chrástem, Arnoštem Mošnou, Pepíkem Braunem a Oldou Vrtiškou dali dohromady v r. 1954 veselou pětku pod názvem Dechnička. Časem se z kvinteta stalo trio a tam působím dodnes.Jak dlouho to ukáže náš velký režisér Čas.

 

Zdroj: T  12/1969