Blues hvízdavého vlaku – Greenhorns

25.02.2013 16:42

1. [: Poslouchej, jak ve stráni

      ozvěna šum kotle odráží, :]

      až uslyšíš hvízdání,

      to můj vlak vjede do nádraží.

 

R: [: Jen mou rakev klidně

      víkem zandavej, :]

      kdo však dál teď bude

      řídit můj vlak hvízdavej?

 

2. [: Už je dvanáct nula pět,

      za pět minut má vyjet můj vlak, :]

      kdo ho spustí ale vpřed,

      když já musím tu ležet naznak?

 

R: [: Jen mou rakev klidně

      na vůz nandavej, :]

      kdo však dál teď bude

      řídit můj vlak hvízdavej?

 

3. [: Dejte pryč ty věnce,

      strhejte ten černej flór, :]

      musím vyjet přece,

      zelenej mám semafor.