Čarodějnice z Amesbury - Asonance

25.02.2013 21:02

           Dmi          C          Dmi

1. Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury,

             F        C           Dmi

   s jasnýma očima a řečmi pánům navzdory,

         F       C          Dmi           Ami

   sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná

      Bb          Ami        Bb      C     Dmi(G)

   a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.

 

2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil

   a pověrčivý lid se na pastora obrátil,

   že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí,

   a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví.

 

3. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali,

   a když ji vedli městem, všichni kolem volali:

   "Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,

   teď na své cestě poslední do pekla poletíš!"

 

4. Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění,

   ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění

   a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,

   sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou.

 

5. Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná,

   v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,

   je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění,

   a všichni křičeli jako posedlí:"Na šibenici s ní!"

 

6. Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy,

   pak z tribunálu povstal starý soudce vážený:

   "Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít

   a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!"

 

7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou

   a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou:

   "Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam,

   pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!"

 

8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici

   a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,

   a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou,

   zemřela tiše samotná pod letní oblohou ...